Wat is VVE?


VVE betekent letterlijk: Voor-en vroegschoolse Educatie en houdt in dat jonge kinderen meedoen aan educatieve programma’s. Uit wereldwijd onderzoek blijkt dat de effecten van een goed uitgevoerd VVE programma een erg positief effect heeft op de cognitieve- en taal ontwikkeling. VVE draagt bij aan een positieve start in het basisonderwijs.

 

Piramide voor Gastouders is geschikt voor alle kinderen van nul tot vier jaar en biedt plezier voor zowel kinderen, gastouders en ouders. Spelen, ontdekken, ontwikkelen en groeien staan centraal.Piramide bestaat al langer voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. Op verzoek van gastouders en organisaties is Piramide voor gastouders ontwikkeld. Bij de ontwikkeling is feedback en input gevraagd aan gastouders en gastouderbureaus. Hierdoor sluiten de materialen zo optimaal mogelijk aan bij de wensen van de gastouders. Het pakket voor gastouders biedt handvatten om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

In de training komen de thema's van het pedagogische kader voor gastouders aan de orde. Bij het thema veiligheid en welbevinden gaat het om het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het scheppen van een positief pedagogisch klimaat. Observeren en plannen komt op verschillende momenten tijdens de training aan bod. Het bieden van extra begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben vloeit hieruit voort. Een rode draad binnen de training vormt het thema ontwikkelen en leren van jonge kinderen. Op de verschillende ontwikkelingsgebieden wordt er gekeken naar de doelen die op dat moment van een kind gevraagd mogen worden. Ook wordt er gekeken naar vaardigheden van de gastouder op zowel pedagogisch als didactisch gebied. De gastouders leren deze in te zetten om gericht aan de competenties van het kind te werken. De gastouders leren de ruimte zowel binnen als buiten uitdagend en optimaal in te richten, aangepast aan het thema. Ze leren structuur aan te brengen in de omgeving, de activiteiten en in de dagplanning o.a. met het Dagritmepakket. Ook het visualiseren van de activiteiten en de planning komen aan bod. Bij de planning van activiteiten wordt geleerd rekening te houden met de samenstelling en mogelijkheden van de kinderen om zo voor iedereen een passend aanbod te kunnen maken.


 

 De voordelen van Piramide voor gastouders op een rijtje Voor de kinderen:

• Samen spelen rondom leuke thema’s

• Ieder thema nieuwe spelletjes en speelgoed

• Plezier!

 

Voor de gastouders:

• Professionalisering op een plezierige manier

• Verrijking van je aanbod, voor jezelf, ouders en kinderen

• Werken met leuke en praktische activiteiten

 

Voor de ouders:

• Een goede start voor de kinderen

• De kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs

• Betrokkenheid door tips en suggesties voor thuis